Kategorie

Informace

Nové produkty

OBCHODNÍ PODMÍNKY FARMBOX.CZ


Zastoupené Irenou Šnekovou se sídlem Syrovice 348, 664 67, IČ: 71767011, DIČ: CZ8358023839 

Kontaktní údaje:
Telefon: 721 703 100, e-mail: [email protected]


1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Obchodní podmínky Farmbox.cz upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím Irenou Šnekovou, Syrovice 348, 664 67, IČ: 71767011, DIČ: CZ8358023839  a kupujícím.
 

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká mezi prodávajícím a kupujícím. (viz 3.1.)


1.3. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že tyto obchodní podmínky četl a souhlasí s nimi.


1.4. Prodávající si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu obchodních podmínek. Kupující  budou o těchto změnách včas  informováni a to buď prostřednictím emailu nebo webových stránek farmbox.cz


2. Registrace

2.1. Registrace je povinná. Registrací se kupujícímu vytvoří uživatelský účet, který je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.


2.2. Při registraci je kupující povinen uvést správné a pravdivé informace. V případě jakékoliv změny je kupující povinen tyto údaje ve svém uživatelském účtu aktualizovat.


2.3. Uživatelské jméno a heslo kupujícího jsou přístupné pouze jemu a je povinen tyto údaje udržovat v tajnosti. Za případné zneužití (např. objednání zboží jinou osobou z Vašeho přístupu) nenese prodávající zodpovědnost.  


2.4. V případě, že kupující heslo zapomene, pošle nám emailem žádost o nové zaslání hesla. Email musí být poslán z adresy, kterou kupující uvedl při registraci. Po ověření dalších údajů o kupujícím, mu bude heslo zasláno na daný email.


2.5. Prodávající si vyhrazuje právo, zrušit uživatelský účet.


3. Objednávka/Uzavření kupní smlouvy


3.1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení  písemného potvrzení  této objednávky ze strany prodávajícího


3.2. Předmětem objednávky je tzv. box (farmářská bedýnka). Box obsahuje různé potraviny (např. ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a další). Kupující si vybírá buď z „hotových“ boxů (např. zeleninový box, farmářský box, apod.) nebo si může namíchat farmbox z výrobků nabízených na farmbox.cz dle svých představ. Předmětem samostatného balení, dodání a fakturace je celý box.


3.3. Kupující platí zálohu na box ve výši 50 Kč.  Záloha je vratná při vrácení boxu. (upozorňujeme zákazníky, že boxy špinavé od barev apod. nemůžeme přijmout zpět!!) 

 

3.4. Min. hodnota objednávky je 1000 Kč. Uzávěrka objednávek je zpravidla v pondělí pro doručení tentýž týden ve středu, čtvrtek a pátek. (přesnější info viz informace k distribuci)

3.5. Vybrané zboží se kupujícímu zobrazuje v tzv. košíku. Pro objednání zboží musí kliknout kupující na tlačítko „objednat“ a na další stránce objednávku potvrdit.


3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


3.7. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy.


3.8. Změny v kupní smlouvě jsou možné jedině se souhlasem obou stran.


3.9. Prodávající nenese odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti (např. nepřízeň počasí), které mohou dodávky postihnout. Pokud taková okolnost nastane, bude kupující co nejdříve informován a pokud to bude možné, bude mu navrženo náhradní plnění. 


4. Cena zboží a platební podmínky


4.1. U každého zboží je vždy uvedena cena v českých korunách včetně DPH. Cena je vždy za uvedené množství produktu (kg, g, litr, svazek, ks). Cena za dopravné je v objednávce uvedena zvlášť. Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.


4.2. V rekapitulaci objednávky vidí kupující  jen přibližnou cenu. Ta se může změnit v závislosti na konkrétní váze některých potravin (např. maso, zelenina, ovoce,…). Přesnou cenu se tak kupující dozví při předání zboží. Tato by se ale neměla příliš lišit od přibližné ceny v objednávce.


4.3. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.


4.4. Kupní cena je splatná před převzetím zboží, a to převodem, na základě faktury zaslané prodejcem v den rozvozu. Stálým zákazníkům (stálý zákazník je ten, který u nás objednal už alespoň 2x) umožňujeme po dohodě platbu převodem po dodání... 


4.5. Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží, event. dopravného.


4.6. Ke každé objednávce se přičítá 50Kč jako záloha na přepravku (pro osobní doručení). Pokud při předání zboží kupující bedýnku vrací, vymění se v podstatě pouze plná bedýnka za prázdnou. (Upozorňujeme zákazníky, že boxy špinavé od barev apod. nemůžeme převzít zpět)


5. Dodání zboží


5.1. Zboží (farmářské bedýnky) je dodáváno na adresu uvedenou v objednávce a to vlastními chladícími auty ve dny určené pro distribuci (viz kalendář distribucí). Působištěm farmbox.cz je město Brno a jeho blízké okolí. Nebo si Vaši bedýnku můžete vyzvednout na některém z našich odběrních míst. Pokud jste z větší dálky, můžeme Vám některé potraviny (především trvanlivé) poslat na dobírku. 


5.2. Dopravné - osobní dodání:

ROZVOZOVÉ TRASY: (uvedené města slouží pouze pro orientaci, např. Bořitov, přes který jedeme z Blanska do Boskovic zavážíme také)

STŘEDA ODPOLEDNE:
Brno (mimo Řečkovic, Bystrce a Kohoutovic  - lze se domluvit individuálně), Modřice, Hrušovany 
 
ČTVRTEK ODPOLEDNE:

Brno - Komín, Řečkovice, Bystrc, Kohoutovice, Černá Hora, Kuřim, Blansko, Tišnov, Veverská Bítýška, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Střelice, Dolní Kounice, Hrušovany, Židlochovice, Rajhrad, Újezd u Brna, Pohořelice, Vranovice, Přísnotice, Ochoz, Březina, Bukovina, Bukovinka, Křtiny, Jedovnice, Babice, Kanice, Řícmanice, Bílovice n/S, Pozořice, Velatice,Tvarožná, Šlapanice, Rosice,Říčany, Ostrovačice, Zastávka, Ivančice, Zbýšov,  


* dopravné je ZDARMA když: buď Vaše objednávka překročí hodnotu 1300 Kč nebo v případě, že se domluvíte se svými kolegy z práce či sousedy a součet Vašich objednávek bude vyšší než 1300 Kč a pro tyto objednávky bude stejná adresa dodání. Příklad: z firmy objednají  2 kolegové, každý za 700 Kč, tedy celkem za 1400 Kč.

 

Kupující  uvádí do poznámky objednávky upřednostňovaný čas pro dodání nebo naopak čas, ve který určitě nebude na adrese k zastižení. Nejpozději den před plánovaným doručením obdrží kupující informaci, kdy bude jeho objednávka doručena a to s časovým rozpětím 1-2 hod. Chvíli před doručením  (ca. 0,5 – 1 hod.) bude kupujícímu tento čas upřesněn. 


Nebude-li na místě dodání přítomen kupující ani jiná osoba jím pověřená k převzetí zboží , bude kupující kontaktován, aby byly dohodnuty náhradní podmínky doručení . Kupující bere na vědomí, že náklady spojené s takto způsobeným náhradním doručením, mu budou naúčtovány (zaplatí 2x přepravné). V případě nutnosti náhradního doručení již nenese prodávající zodpovědnost za kvalitu zboží , pokud tak není učiněno ve stejný den. (kupující si je vědom toho, že se jedná o rychle se kazící zboží)

 

5.3. Odběrná místa: 

Brno TUŘANY - farmbox přípravna, Hasičská 10/6, 620 00 Brno, 

VE ČTVRTEK 13:00 – 18:00.

(zdarma)

Blansko - Crhákovic Krámek, Edvarda Beneše 2497, 678 01 Blansko, 

VE ČTVRTEK 15:00 – 16:00.

(zpoplatněno 60 Kč)

 

6. Záruční podmínky


6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).


6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je dodávané zboží ve shodě s kupní smlouvou a odpovídá požadavkům právních předpisů.  

 

6.3. Jestli-že kupující zjistí chybu v dodávce či vadu na zboží je tuto skutečnost povinen oznámit emailem prodávajícímu ihned, jakmile to zjistí. Pro lepší posouzení reklamace je dobré závadu zdokumentovat (ideálně vyfotit s datumovkou).

 

6.4. Kupující je povinen si při přebírání jeho objednávky zkontrolovat její obsah. Reklamace týkající se chybějícího zboží mohou být uznány pouze za přítomnosti prodávajícího. 


6.5. Uznané reklamace jsou vyřizovány kompenzací v následující dodávce nebo vrácením peněz.


7. Odstoupení od smlouvy


7.1. S ohledem na charakter zboží (rychle se kazící) není prodávající povinen uznat odstoupení od smlouvy a to dle § 53 odst. 8 písm. c).


7.2. Kupující bere na vědomí, že některé produkty jsou vyráběné na základě jeho objednávky a objednáním zboží stvrzuje, že je pro něj objednávka/kupní smlouva závazná.  Od kupní smlouvy je možné odstoupit (objednávku možné zrušit)pouze do stanovené doby pro uzávěrky objednávek pro distribuci objednaného zboží.


8. Ochrana duševního vlastnictví


8.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva, požívající ochrany, jsou výlučným vlastnictvím Ireny Šnekové a nesmí být užívána bez přechozího písemného souhlasu Ireny Šnekové.


8.2. Zahrnutí této stránky částečně či úplně na stránky třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Ireny Šnekové.


9. Ochrana osobní údajů


9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


9.2. Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu.


9.3. Prodávající se zavazuje k tomu, že bude osobní údaje o kupujících udržovat v tajnosti a že zabezpečí databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.


9.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na jeho elektronickou adresu. Každý kupující má možnost se od tohoto odhlásit od reklamních sděleních kliknutím na příslušný odkaz.


10. Další práva a povinnosti smluvních stran


10.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.


11. Závěrečná ustanovení


11.1. Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.


11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.


V Brně dne 22.3.2024